Ecohybridi

Ecohybridi on moduulijärjestelmä, jolla kiinteistöjen lämmityskuluja voi leikata jopa 70%. Järjestelmä sopii kiinteistön ja käyttöveden lämmitykseen, sekä kiinteistön viilennykseen. Se rakentuu jäteveden lämmön talteenottovaihtimesta ja sen ympärille valituista muista lämmönvaihtimista  (poistoilma, geoenergia, aurinko) sekä lämpöpumpusta.


 Jäteveden lämmöntalteenotto

Jäteveden mukana hukataan viemäriin huomattava määrä lämpöenergiaa. Tämä lämpö voidaan kierrättää takaisin uuden käyttöveden ja kiinteistön lämmitykseen, tai lämpöpumppuratkaisujen tehostamiseen.
Tutustu paremmin Ecowec jäteveden lämmöntalteenottovaihtimeen täältä.

 Poistoilman lämmöntalteenotto

Ilmanvaihdon mukana lämpöenergiaa päätyy huomattava määrä ulkoilmaan. Tämä lämpö voidaan kierrättää takaisin yksinkertaisimmillaan huippuimurin poistoilman lämmöntalteenotolla.

 Energiapaalut ja maalämpökaivot

Energiapaalu on paaluperustuksiin sijoitettava energiakeräin, jolla voidaan maahan varastoitunutta uusiutuvaa energiaa hyödyntää lämmityskaudella lämmityksessä ja jäähdytyskaudella viilennyksessä. Energiapaalut ovat myös hyvä lisäratkaisu mikäli tontille on haastavaa saada riittävästi perinteisiä maalämpökaivoja.

 Auringosta lämpöä ja sähköä

Hybridipaneeleilla voidaan tuottaa aurinkosähköä ja aurinkolämpöä samanaikaisesti kiinteistön käyttöön. Tutustu esitteeseen!

 Hybridiratkaisut lämpöpumpulla

Lämpöpumppu on Ecohybridi-järjestelmän sydän. Lämmönlähteenä hyödynnetään niin jätevettä, geoenergiaa, poistoilmaa kuin aurinkoa mahdollisuuksien mukaan.