Ecohybridi

 on uusi vaihtoehto kiinteistön ja käyttöveden lämmitykseen. Lämpö tuotetaan päästöttömästi uusiutuvilla energioilla ja hyödyntämällä kiinteistön hukkaenergiat.

järjestelmän voi hankkia myös huoltoleasing- tai energiamyyntisopimuksella ilman investointia.


 Jäteveden lämmöntalteenotto

 

Jäteveden mukana hukataan viemäriin huomattava määrä lämpöenergiaa. Tämä lämpö voidaan kierrättää takaisin uuden käyttöveden ja kiinteistön lämmitykseen, tai lämpöpumppuratkaisujen tehostamiseen.

 Poistoilman lämmöntalteenotto

 

Ilmanvaihdon mukana lämpöenergiaa päätyy huomattava määrä ulkoilmaan. Tämä lämpö voidaan kierrättää takaisin yksinkertaisimmillaan huippuimurin poistoilman lämmöntalteenotolla.

 Energiapaalut ja maalämpökaivot

 

Energiapaalu on paaluperustuksiin sijoitettava energiakeräin, jolla voidaan maahan varastoitunutta uusiutuvaa energiaa hyödyntää lämmityskaudella lämmityksessä ja jäähdytyskaudella viilennyksessä. Energiapaalut ovat myös hyvä lisäratkaisu mikäli tontille on haastavaa saada riittävästi perinteisiä maalämpökaivoja.

 Auringosta lämpöä ja sähköä

 

Hybridipaneeleilla voidaan tuottaa aurinkosähköä ja aurinkolämpöä samanaikaisesti kiinteistön käyttöön. Paikallisesti tuotetusta uusiutuvasta aurinkosähköstä tai aurinkolämmöstä ei tarvitse maksaa liittymä- tai sähkönsiirtomaksua.

 Hybridiratkaisut lämpöpumpulla

 

Lämpöpumppu on  järjestelmän sydän. Lämmönlähteenä hyödynnetään niin jätevettä, geoenergiaa, poistoilmaa kuin aurinkoa mahdollisuuksien mukaan.

Ota yhteyttä

Nimi
Taloyhtiö / Yritys
Puhelin
Sähköposti
Aihe
Viesti