Palvelut

100-10-0 ™ -hankintapalvelu

voit valita  -järjestelmän hankintamallin kolmesta eri vaihtoehdosta:

 

– Ostamalla järjestelmän 100 % kauppahinnalla ja nauttia järjestelmän tuotosta

– Vuokrata järjestelmän 10 % huoltoleasingsopimuksella (10 vuoden sopimus)*

– Hankkia järjestelmän 0 % investoinnilla energiamyyntisopimuksella (25 vuoden sopimus) **

 

* Huoltoleasingsopimuksessa  -järjestelmästä maksetaan 10 % vuosivuokraa kauppahinnasta. Järjestelmä siirtyy 10 vuoden vuokra-ajan jälkeen asiakkaan omistukseen luopumalla sopimuskauden alussa maksettavasta 10 % takuuvuokrasta. Voit halutessasi lunastaa järjestelmän kesken sopimuskauden ikävähennyksellä vähennettynä. Huoltoleasingsopimuksessa annamme järjestelmälle 10 vuoden täystakuun.

 

** Energiamyyntisopimuksessa  -järjestelmästä maksetaan vain sen tuottamasta edullisesta lämmitys- ja/tai jäähdytysenergiasta. Järjestelmä siirtyy 25 vuoden sopimusajan jälkeen asiakkaan omistukseen ilman erillistä lunastushintaa. Voit halutessasi lunastaa järjestelmän kesken sopimuskauden ikävähennyksellä vähennettynä. Energiamyyntisopimuksessa annamme järjestelmälle 25 vuoden täystakuun. (Energiamyyntisopimuksia on tarjolla vain rajoitettu määrä.)

 


Laitemyynti

Tarjoamme halutessanne  -järjestelmän laitteita suoralla kauppahinnalla kiinteistön omistajille tai urakointiliikkeille. Laitemyynnissä annamme tuotteille 2 vuoden takuun, asennusopastuksen sekä asennustarkastukset kiinteistössä ennen toimittamamme laitteiston varsinaista käyttöönottoa.


Nettitarjouspalvelu (tulossa syksyllä 2018)

Nettitarjouspalvelu on netissä täytettävä lomake kiinteistön lähtötietojen selvittämiseksi. Antamalla kiinteistöstä lisätietoja saatte meiltä kirjallisen laskelman ja tarjouksen haluamastanne laitteista tai kustannustehokkaimmasta energiatehokkuutta parantavasta  -järjestelmästä kiinteistöönne.


Elinkaarivertailu

Elinkaarivertailussa  -järjestelmän eri lämmöntuotto- ja lämmön talteenottolaitteiden hybridiyhdistelmien takaisinmaksuaikaa voidaan verrata mm. perinteisiin kaukolämpö- ja maalämpöjärjestelmiin. Elinkaarivertailu helpottaa järjestelmän valinnassa tai sen suosittelussa asiakkaillenne.


LVISA-suunnittelupalvelu

Tarjoamme halutessanne  -järjestelmän LVISA-suunnittelun, jossa laiteyhdistelmien toiminta optimoidaan toimimaan kustannustehokkaasti. Optimaalinen järjestelmän toiminta säästää merkittävästi kiinteistön lämmitys- ja jäähdytyskustannuksista.


Asennuspalvelu

Tarjoamme halutessanne  -järjestelmän asennettuna täydellä 10 vuoden toiminta-, tuotto- ja hyvitystakuulla. Järjestelmän hankinta on helpointa ja riskitöntä yhdeltä toimittajalta, jolloin myös takuuasiat ovat selkeitä mahdollisten reklamaatioiden osalta.


Huoltopalvelu

Tarjoamme halutessanne toimittamillemme  -järjestelmille huoltosopimuksen, jolla taataan järjestelmän huollot, korjaukset, laitepäivitykset,  optimaalinen toiminta, paras sijoitetun pääoman tuotto ja mahdollisimman pitkä käyttöikä.