Palvelut

100-10-0™ -hankintapalvelu

Voit valita Ecohybridi-järjestelmän hankintamallin kolmesta eri vaihtoehdosta:

– Ostamalla järjestelmän 100 % kauppahinnalla ja nauttia järjestelmän tuotosta
– Vuokrata järjestelmän 10 % leasingsopimuksella (5-10 vuoden sopimus)*
– Hankkia järjestelmän 0 % investoinnilla energiamyyntisopimuksella (25 vuoden sopimus) **

* Leasingsopimuksessa Ecohybridi-järjestelmästä maksetaan 10-20 % vuosivuokraa kauppahinnasta. Järjestelmä siirtyy 5-10 vuoden vuokra-ajan jälkeen asiakkaan omistukseen luopumalla sopimuskauden alussa maksettavasta 10 % takuuvuokrasta. Voit halutessasi lunastaa järjestelmän kesken sopimuskauden ikävähennyksellä vähennettynä. (Ei koske maalämpökaivojen porausta ja putkituksia.)

** Energiamyyntisopimuksessa Ecohybridi-järjestelmästä maksetaan vain sen tuottamasta edullisesta lämmitys- ja/tai jäähdytysenergiasta. Järjestelmä siirtyy 25 vuoden sopimusajan jälkeen asiakkaan omistukseen ilman erillistä lunastushintaa. Voit halutessasi lunastaa järjestelmän kesken sopimuskauden ikävähennyksellä vähennettynä. Energiamyyntisopimuksessa annamme järjestelmälle 25 vuoden täystakuun. (Ei koske maalämpökaivojen porausta ja putkituksia.)


Laitemyynti

Tarjoamme halutessanne Ecohybridi-järjestelmän laitteita suoralla kauppahinnalla kiinteistön omistajille tai urakointiliikkeille. Laitemyynnissä annamme tuotteille 2 vuoden takuun, asennusopastuksen sekä asennustarkastukset kiinteistössä ennen toimittamamme laitteiston varsinaista käyttöönottoa.


Elinkaarivertailu

Elinkaarivertailussa Ecohybridi-järjestelmän eri lämmöntuotto- ja lämmön talteenottolaitteiden hybridiyhdistelmien takaisinmaksuaikaa voidaan verrata mm. perinteisiin kaukolämpö- ja maalämpöjärjestelmiin. Elinkaarivertailu helpottaa järjestelmän valinnassa tai sen suosittelussa asiakkaillenne.


LVISA-suunnittelupalvelu

Tarjoamme halutessanne Ecohybridi-järjestelmän LVISA-suunnittelun, jossa laiteyhdistelmien toiminta optimoidaan toimimaan kustannustehokkaasti. Optimaalinen järjestelmän toiminta säästää merkittävästi kiinteistön lämmitys- ja jäähdytyskustannuksista.


Asennuspalvelu

Tarjoamme halutessanne Ecohybridi-järjestelmän asennettuna. Järjestelmän hankinta on helpointa ja riskitöntä yhdeltä toimittajalta, jolloin myös takuuasiat ovat selkeitä mahdollisten reklamaatioiden osalta.


Huoltopalvelu

Tarjoamme halutessanne toimittamillemme Ecohybridi-järjestelmille huoltosopimuksen, jolla taataan järjestelmän huollot, korjaukset, laitepäivitykset,  optimaalinen toiminta, paras sijoitetun pääoman tuotto ja mahdollisimman pitkä käyttöikä.