Ecohybridi

Ecohybridi-järjestelmä on laitepaketti, joka sisältää Ecowec-hybridivaihtimen ja sen ympärille valittuja muita lämmönvaihtimia (poistoilma, geoenergia, aurinko) sekä lämpöpumpun. Ecohybridi-järjestelmällä kiinteistöjen lämmityskuluja voidaan leikata jopa 70%. Järjestelmä sopii kiinteistön ja käyttöveden lämmitykseen, sekä kiinteistön viilennykseen. 


 Jäteveden lämmöntalteenotto

Kiinteistöjen jäteveden mukana hukataan viemäriin huomattavia määriä lämpöenergiaa. Tämä hukkalämpö voidaan kierrättää takaisin uuden käyttöveden ja kiinteistön lämmitykseen, sekä erilaisten lämpöpumppujärjestelmien hyötysuhteen tehostamiseen. Ecowec-hybridivaihdin soveltuu viemärivesien lisäksi lämmön talteenottoon auringosta, poistoilmasta, höyryistä sekä lauhteista.
Tutustu paremmin suomalaiseen Ecowec jäteveden lämmöntalteenottovaihtimeen tuotteen omalla sivulla.

 Hybridiratkaisut lämpöpumpulla

Lämpöpumppu on Ecohybridi-järjestelmän sydän. Lämmönlähteenä hyödynnetään niin jätevettä, geoenergiaa, poistoilmaa kuin aurinkoa mahdollisuuksien mukaan. Lämpöpumpuissa luotamme Thermian lämpöpumppuihin.

 Auringosta lämpöä ja sähköä

Ecomesh-hybridipaneeleilla voidaan tuottaa aurinkosähköä ja aurinkolämpöä samanaikaisesti kiinteistön käyttöön. Tutustu eurooppalaiseen Ecomesh-hybridipaneeliin tuotteen omalla sivulla.

 Poistoilman lämmöntalteenotto

Ilmanvaihdon mukana lämpöenergiaa päätyy huomattava määrä ulkoilmaan. Tämä lämpö voidaan kierrättää takaisin yksinkertaisimmillaan huippuimurin poistoilman lämmöntalteenotolla.

Lisätietoa poistoilman lämmöntalteenotosta osoitteesta www.retermia.fi.

 Energiapaalut ja maalämpökaivot

Energiapaalu on paaluperustuksiin sijoitettava energiakeräin, jolla voidaan maahan varastoitunutta uusiutuvaa energiaa hyödyntää lämmityskaudella lämmityksessä ja jäähdytyskaudella viilennyksessä. Energiapaalut ovat myös hyvä lisäratkaisu mikäli tontille on haastavaa saada riittävästi perinteisiä maalämpökaivoja.

Lisätietoa energiapaaluista osoitteesta www.coolfactory.fi.