FAQ – Usein kysytyt kysymykset

FAQ – Usein kysytyt kysymykset


Mikä Ecowec-hybridivaihdin on?

Patentoitu ja kotimainen keksintö Ecowec-hybridivaihdin on erittäin monipuolinen jäteveden lämmön talteenottoon suunniteltu lämmönvaihdin, jota voidaan hyödyntää myös muiden lämmönlähteiden kanssa. Se voidaan asentaa itsenäisenä laitteena esimerkiksi käyttöveden esilämmitykseen* .
Sillä voidaan tehostaa merkittävästi nykyistä lämmitysjärjestelmää, esimerkiksi poistoilman lämmöntalteenotto- tai maalämpöjärjestelmää.

*Lupa käyttää Ecowec-hybridivaihdinta käyttöveden esilämmitykseen vaihtelee paikkakuntakohtaisesti.


Kenelle tuotteet on suunniteltu?

Asuinkiinteistöihin, hotelleihin, kylpylöihin, uimahalleihin sekä mm. teollisuuteen. Kaikkiin kohteisiin joissa on riittävästi vedenkulutusta tai muita hukkalämmönlähteitä, joista lämpöenergiaa kannattaa kierrättää hybridivaihtimella uudelleen käyttöön.


Minkä kokoisiin kiinteistöihin Ecowec-hybridivaihtimet on suunniteltu? Voiko sellaisen asentaa esim. rivitaloyhtiöön?

Jotta jätevedestä riittää lämpöä talteenotettavaksi, pitää kiinteistössä myös olla riittävästi vedenkulutusta yli 1000 m3/vuosi tai vaihtoehtoisesti muita lämmönlähteitä hyödynnettäväksi. Ecowec ei sovellu kovin hyvin pieniin asuinkiinteistöihin.


Missä Ecowec-hybridivaihtimet valmistetaan?

Ecowec-hybridivaihtimet valmistetaan Suomessa korkeiden laatuvaatimusten johdosta.


Kuinka kauan Ecowec on ollut markkinoilla? Millaisia käyttäjäkokemuksia tänä aikana on saatu?

Ecowec-hybridivaihdin on ollut markkinoilla noin viiden vuoden ajan. Asennetut vaihtimet ovat toimineet ongelmitta ilman huoltotarvetta ja asiakkailta on saatu positiivista palautetta ja suositteluja.


Millaisen tilan Ecowec-hybridivaihdin vaatii?

Itse vaihdin vie noin neliömetrin lattiapinta-alaa ja korkeutta 210cm. Kytkentämalli vaikuttaa putkistojen tilantarpeeseen.


Mikä on yrityksenne markkina-alue?

Päämarkkina-alueenamme on ollut Suomi. Kysyntää ulkomaille on herännyt vuoden 2019 aikana paljon ja 2020 suunnittelemme aloitavamme viennin ulkomaille.


Mikä on Ecowec-hybridivaihtimen teho?

Hybridivaihtimen teho riippuu kytkentätavasta, lämmönlähteestä, lämpömäärästä sekä virtauksesta. Standarditeho jätevedelle asuinkerrostalossa on noin 30kW / Ecowec R10 -hybridivaihdin , huipputeho 50kW / Ecowec R10 -hybridivaihdin.


Kuinka kauan kestää, että laite on maksanut itsensä takaisin energiansäästönä?

Riippuen hyödynnettävästä lämmönlähteestä ja lämpömäärästä  takaisinmaksu-aika vaihtelee muutamasta kuukaudesta teollisuuden prosessilämpöjen talteenotossa 4-10 vuoteen asuinkiinteistöissä. Tässä yhteydessä kannattaa huomioida Ecowec-hybridivaihtimen pitkä laskennallinen käyttöikä, jopa 50 vuotta.


Onko laite herkkä tukkeutumaan?

Laitteen tukkeutuminen on hyvin epätodennäköinen tapahtuma. Laite suositellaan kuitenkin asennettaessa varustettavaksi puhdistusluukuin. Mikäli tukos jostain syystä Ecoweciin kuitenkin syntyisi, viemärivesi kulkisi asennuksessa tehtyä ohituslinjaa pitkin vaihtimen ohitse.