Jäteveden LTO suunnittelu

Suunnittelun pääkohdat

  1. Tilavaraukset
  2. Viemärikytkennät
  3. Kytkentätyyppi
  4. Tiedonkeruu

  1. Tilavaraukset

Jäteveden LTO suunnittelu alkaa jäteveden LTO vaihtimien tilavarausten määrittelyllä tai sijaintikatselmuksella. Tilavarauksia tarvitaan jäteveden LTO vaihtimelle ja mahdollisesti myös jätevesipumppaamolle kiinteistön sisälle tai ulkopuolelle, lämpöpumpulle sekä lämmityksen ja käyttöveden lämpövaraajille. Yleisenä tilavaraustarpeena kulkureitteineen voidaan pitää noin 1,5 m² lattiapinta-alaa per jäteveden LTO vaihdin tai muu järjestelmään kuuluva lämpöpumppu ja varaaja.

Jäteveden LTO vaihdin sijoitetaan kiinteistössä tilaan, jossa yksi tai useampi jätevesiviemäri sijaitsee. Suositeltavin sijoituspaikka jäteveden LTO vaihtimelle on kiinteistöstä poistuvan vaakakokoojaviemärin lähellä, josta voidaan kiinteistön kaikkien tai useamman pystykokoojaviemärin sisältämä jätevesi ohjata jäteveden LTO vaihtimelle. Jätevesi voidaan myös pumpata kiinteistön ulkopuolisella jätevesipumppaamolla takaisin kiinteistön sisällä olevaan jäteveden LTO vaihtimelle, jonka jälkeen jätevesi palaa jäähtyneenä kiinteistön ulkopuolelle jätevesipumppaamon jälkeiseen viemäriliitäntään. Poikkeustapauksissa jäteveden LTO vaihdin voidaan myös sijoittaa kiinteistön ulkopuolelle, mutta tällöin tilavaraus tulee olla vähintään puolilämmin tila esim. kontti, vaja tai maanalainen tila jäätymisen estävällä lämmityksellä.


  1. Viemärikytkennät

Viemärikytkennät suunnitellaan joko painovoimaisena viettoviemärinä tai pumpattuna paineviemärinä jäteveden LTO vaihtimeen. Suositeltavaa on käyttää paineviemäröintiä paremman jäteveden LTO hyötysuhteen saavuttamiseksi ja paineviemäröinnin aiheuttaman lämmönsiirtopintojen itsepuhdistuvuuden kannalta. Paineviemäröinnin toteuttaminen nostaa jäteveden LTO hyötysuhdetta useita kymmeniä prosentteja ja energiasäästöjä yleensä useita tuhansia. Tästä syystä muutaman tuhannen arvoinen jätevesipumppaamo paineviemäröinnin toteuttamiseksi on kannattava lisäinvestointi. Yleisesti painepumppauksen aiheuttama sähkökustannus on vain 100 – 200 €/vuosi.


  1. Kytkentätyyppi

Jäteveden LTO vaihdinta voidaan käyttää passiivisena järjestelmänä mm. käyttöveden, allasvesien, pesuvesien ja teollisuusprosessien esilämmityksessä tai jäähdytyksessä. Passiivisissa jäteveden LTO kytkennöissä poistuva jätevesi esilämmittää 10 bar verkostopaineella liikkuvaa käyttövettä tai kylmää vettä ennen sen lopullista lämmitystä. Perusversiot jäteveden LTO vaihtimista on suunniteltu siten, että ne kestävät jopa 110 °C jätevettä ja 10 bar käyttöveden verkostopainetta. Erikoisvalmisteisilla jäteveden LTO vaihtimilla käyttölämpötilaa ja paineluokkaa voidaan tarvittaessa nostaa materiaalivahvuuksia lisäämällä. Passiivisissa jäteveden LTO vaihtimen kytkennöissä ei yleensä tarvita kondenssi- tai lämpöeristystä, jos jäteveden LTO vaihtimen lämpötila asettuu 10-30 °C tai lähelle ympäröivän tilan lämpötilaa.

Jäteveden LTO vaihdin voidaan kytkeä myös lämpöpumppuihin, jolloin aktiivinen lämpöpumppu tehostaa LTO-hyötysuhdetta jäähdyttämällä jäteveden LTO vaihtimen lähelle 0 °C. Jäteveden LTO vaihdinta ei saa jäähdyttää liikaa, jotta sen sisällä oleva jätevesi ei jäädy ja riko lämmönsiirtoputkia jäteveden LTO vaihtimen sisällä. Lämpöpumppua käytettäessä voidaan useampi jäteveden LTO vaihdin kytkeä samaan lämpöpumppuun joko rinnan- tai sarjakytkennällä. Lämpöpumppukytkentää suositellaan paremman jäteveden LTO-hyötysuhteen saavuttamiseksi ja yleensä nopeamman takaisinmaksuajan takia. Lämpöpumppukytkennöissä suositellaan kondenssieristettä jäteveden LTO vaihtimen ympärille, jolla estetään mahdollinen kondenssiveden muodostuminen jäteveden LTO vaihtimen pinnalle.


  1. Tiedonkeruu

Jäteveden LTO vaihtimen, lämpöpumpun ja varaajien toimintaa seurataan tiedonkeruuyksiköllä, jolla nähdään järjestelmän toiminta, lämpötilat ja talteen otettu energiamäärä sekä mahdolliset järjestelmähälytykset. Tiedonkeruusta saadaan tarvittaessa mobiilietäyhteys joko mobiililaitteeseen tai tietokoneeseen. Tiedonkeruuyksikkö voidaan kytkeä myös taloautomaatiojärjestelmään, jonka tietojen perusteella voidaan ohjata lämpöpumppua tai muita järjestelmän ohjausventtiileitä. Tiedonkeruuyksikkö toimitetaan aina jäteveden LTO vaihtimen mukana.