Palvelut

Tarvekartoitukset

Antamalla kiinteistön tai teollisuusprosessin lähtötiedot, voimme antaa suositukset sopivista Ecowec-hybridivaihtimista ja Ecohybridi-järjestelmistä. Palvelu on maksuton.

Kannattavuuslaskelmat

Tarjoamme Ecowec- ja Ecohybridi-laskentapalvelua kiinteistöjen jätevesien lämmöntalteenoton sekä teollisuusprosessinesteiden tai höyryjen kierrätyksen osalta. Laskentapalvelun avulla valitaan kohteeseen sopivat Ecowec-hybridi-/teollisuus-/höyryvaihtimet ja lasketaan niiden hyötysuhteet, tuotot ja takaisinmaksuajat.

Laskentaraporttien avulla arkkitehdit, LVI-suunnittelijat, energia-asiantuntijat, isännöitsijät, taloyhtiöt, kiinteistöpäälliköt, rakennusliikkeet ja rakennuttajat voivat tehdä perustellun päätöksen hankkia Ecowec-hybridivaihtimen tai Ecohybridi-järjestelmän. Palvelu on maksuton.

Järjestelmäsuunnittelu

Maksullisessa järjestelmäsuunnittelussa mitoitetaan valitun järjestelmän laitteet (mm. lämpöpumput ja varaajat) ja tilavaraukset kiinteistössä. Suunnitelma sisältää 3D-havainnekuvat, laitekokoonpanon, kytkentäkaavion sekä järjestelmän tuotto- ja ottotehot. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

Laitetoimitukset

Laitetoimitus sisältää laitteet ja niiden kytkentäohjeet 3D-havainnekuvin.

Asennus- ja käyttöönottotarkastukset

Maksullinen asennus- ja käyttöönottotarkastus sisältää ohjeiden mukaisten kytkentöjen tarkastukset ja siitä laaditaan tarkastuspöytäkirja. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!