Tuotto ja säästö

Tuottolaskelman pääkohdat

 1. Yleistä jäteveden LTO:n tuotosta
 2. Jäteveden määrä ja lämpötila
 3. LTO-kytkennän tyyppi
 4. Jätevesivaihtimen malli
 5. Jätevesivaihtimien määrä
 6. Valintataulukkojen käyttö

 

 1. Yleistä jäteveden LTO:n tuotosta

Kiinteistökohtaisen jäteveden LTO:lle mittaamiseen ei ole määritelty standardeja, joiden mukaan eri jäteveden LTO vaihtimia voidaan vertailla keskenään samoilla testimenetelmillä. Testauksen standardoinnin puute aiheuttaa myös tuotestandardien puutteen, jolloin tuotteille ei löydy harmonisoituja tuotestandardeja, eikä niitä voida merkitä esim. CE-merkillä tai muilla laatumerkinnöillä. Tästä syystä laitevalmistajat esittävät omien tuotteidensa teho ja hyötysuhdetaulukot parhaimmalla näkemällään tavalla.

 

 1. Jäteveden määrä ja lämpötila

Jäteveden määrä ja lämpötila vaikuttavat oleellisesti jäteveden LTO-järjestelmän tuottoon tai säästöön. Lisäksi kiinteistötyyppi vaikuttaa yleisesti viemäröitävän jäteveden sisältöön ja viemäriveden virtausaikoihin. Asuinkiinteistöissä sekaviemäröinti (wc- ja pesuvedet) ovat keskimäärin noin 26 °C, kylpylöissä sekä uimahalleissa (pesuvedet) noin 32 °C, suurtalouskeittiöissä ja hotelleissa (keittiö- ja huoneistojen pesuvedet) noin 35 °C sekä teollisuusprosesseissa 10-150 °C. Keskimääräisinä jäteveden virtausaikoina voidaan olettaa olevan asuinkiinteistöissä 18 tuntia, uimahalleissa ja kylpylöissä 12-18 tuntia, hotelleissa 18-20 tuntia ja teollisuusprosesseissa 12-24 tuntia vuorokaudessa.

 

 1. LTO-kytkennän tyyppi

Valittu jäteveden LTO-kytkentämalli vaikuttaa merkittävästi jäteveden LTO vaihtimen hyötysuhteeseen ja talteen otettavan lämpöenergian määrään. Merkittävin tekijä lämmönsiirron tehokkuudessa on jäteveden ja lämpöä siirtävän toisionesteen lämpötilaero. Jos lämpötilaero on pieni, niin lämmönsiirron tehokkuus on heikkoa.

Asuinkiinteistöissä poistuvan jäteveden keskilämpötila on yleensä 26 °C ja kylmän käyttöveden lämpötila vaihtelee talvi-kesäaikana noin 5-12 °C, jolloin lämpötilaero on huonoimmillaan vain 14 °C. Pienestä lämpötilaerosta johtuen käyttöveden esilämmitys jäteveden lämmöllä ei ole tehokkain jäteveden LTO-kytkentätyyppi.

LTO-hyötysuhdetta voidaan parantaa merkittävästi lisäämällä järjestelmään lämpöpumppu, jolla toisionesteen lämpötilaa voidaan laskea lähelle 0 °C. Säätämällä toisionesteen lämpötila lähellä 0 °C:een saadaan jäteveden LTO vaihtimen hyötysuhde nostettua optimaaliseen toimintatasoon. Lisäämällä lämpöpumppu voidaan jäteveden lämpöä kerätä myös useammalla jäteveden LTO vaihtimella samanaikaisesti.

 

 1. Jätevesivaihtimen malli

Jäteveden LTO vaihtimia (Ecowec-hybridivaihtimia) löytyy useampaa mallia, joiden tekniset ominaisuudet vaihtelevat suunniteltujen käyttökohteiden mukaan. Ecowec-hybridivaihtimia valmistetaan jatkuviin teollisuusprosesseihin, höyryjen ja lauhteiden lämmönsiirtoon, aggressiivisten jätevesien ja paljon kiintoainesta sisältävien, suurtalouskeittiöiden, pesuloiden, kylpylöiden ja uimahallien sekä asuinkiinteistöiden jätevesille. Soveltuvin Ecowec-hybridivaihdin valitaan kiinteistön, jäteveden laadun, lämpötilan ja käyttösovelluksen mukaan.

 

 1. Jätevesivaihtimien määrä

Lämmönsiirron teho ja hyötysuhde vaihtelee jäteveden sekä toisionesteen lämpötilan ja virtauksen, käyttöajan, lämmönvaihtimen mallin sekä valitun kytkentämallin perusteella. Kuten yleensäkin lämmönsiirrossa muuttuvia tekijöitä ja parametreja on useita ja niiden kombinaatioita vielä enemmän. Tästä syystä yksinkertaista vastausta kysymykseen ”Paljonko jäteveden LTO vaihtimen teho tai tuotto on?” ei ole, vaan se pitää arvioida kohteen todennettujen tai arvioitujen lähtötietojen perusteella.

Jäteveden virtaaman ja halutun lämmönsiirron tehon, hyötysuhteen ja tuoton perusteella valitaan sopivin vaihdintyyppi ja koko. Jos yhdellä jäteveden LTO vaihtimella ei saavuteta haluttua tuottoa, niin suosituksena on lisätä vaihtimien lukumäärää halutun LTO tason saavuttamiseksi.

 

 1. Valintataulukkojen käyttö

Laitevalmistajat voivat antaa teho tai tuottotaukoita eri LTO vaihtimien toiminnasta eri toimintapisteistä. Ecowec-hybridivaihtimista on luotu suuntaa antavat tuottotaulukot, joiden perusteella kiinteistöihin tai prosesseihin voidaan valita sopivin Ecowec-hybridivaihdin, määrä ja kytkentätyyppi.

Valintaohje:

 • Valitse kiinteistöön sopiva taulukko (asuinkiinteistö tai kylpylä)
 • Valitse taulukon ala-akselilta kiinteistöstä tai prosessista poistuvan jäteveden määrä (m³/vuosi)
 • Valitse haluttu vaihdinmalli ja määrä (1-2 kpl)
 • Lue saavutettava energiamäärän tuotto pystyakselilta (kWh/vuosi)

Taulukot ovat suuntaa antavia laskennallisia tuottoja, jotka voivat erota käytönaikaisista tuloksista.